Mamy już wyposażenie pracowni plastycznej. Udało nam się zakupić oiec ceramiczny, koła garnacarskie stacjenarne i koła garncarskie mobilne. Zakupiono rózwnież osprzęt potrzebny do pracy z ceramiką taki jak odstojnik trzykomorowy.

Do pracowni zakupiono również 10 szt. dużych sztalug studyjnych, prasę graficzną, kawet rzeźbiarski w ilości 3 szt. Wśród sprzętu elektronicznego znalazł się zestaw 3 szt. lutownic z termostatem do pracy m. in. do pracy drewnem oraz szlifierka ze ściernicą i osłoną przeciwrozbryzgową.

Realizowany projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze celem poprawy jakości oraz poszerzenia oferty kulturalnej”.