W głównej sali widowiskowej kamiennogórskiego Centrum Kultury trwają prace instalatorskie związane z budową sceny, mechanizmami okotarowania, przygotowaniem instalacji pod systemy nagłośnieniowe i oświetlenie. W kolejnym etapie nastąpi montaż profesjonalnego nagłośnienia i oświetlenia scenicznego.

Przypominamy, że obecnie większość wydarzeń realizowanych jest w sali kameralnej, która doczekała się już sceny, oświetlenia i nagłośnienia.

Jednocześnie z powadzeniem realizujemy wydarzenia sceniczne w Sali kameralnej, która doczekała się już sceny, oświetlenia i nagłośnienia. Inauguracyjnym wydarzeniem w „kameralnej” była prapremiera książki Krzysztofa Koziołka „Imię Pani. Cisza”. W minionym tygodniu odbył się koncert „Polska moja ojczyzna” z okazji Święta niepodległości 11 listopada, oraz koncert akordeonowy w wykonaniu Tomasza Drabiny z okazji Światowego Dnia seniora. Scena jest również miejscem audycji umuzykalniających dla przedszkoli prowadzonych przez muzyków Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry.

Realizowany projekt został dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Doposażenie Centrum Kultury w Kamiennej Górze celem poprawy jakości oraz poszerzenia oferty kulturalnej”.