Wracamy po przerwie!

Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że po raz pierwszy od remontu naszej siedziby weźmiemy udział w projekcie realizowanym przez Narodowe Centrum Kultury

Przez najbliższe 3 lata będziemy jedną ze 152 instytucji z całej Polski, które wezmą udział w projekcie szkoleniowym Projektowanie Uniwersalne Kultury. Projekt ma na celu zwiększenie dostępności w projektowaniu i realizacji oferty kulturalnej oraz otwarcie na współpracę z osobami ze szczególnymi potrzebami.

Cieszymy się, że możemy się rozwiać dla Ciebie!

Więcej informacji o projekcie: https://tiny.pl/drl71

Projekt „Projektowanie Uniwersalne Kultury – dostępność w instytucjach kultury” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.3 “Systemowa Poprawa Dostępności” Priorytetu III “Dostępność i Usługi dla Osób z Niepełnosprawnościami” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.